We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website bieden en om onze website continu aan te passen aan uw behoeften. Wij gebruiken ook cookies om nuttige functies en functies met toegevoegde waarde te bieden. Ten einde onze site comfortvol te gebruiken, kunt u ermee akkoord gaan om alle cookies van onze site te aanvaarden.

Aanvaarden Weigeren

Copyright

SA Bulex Services NV

Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

BE0838 048 920

IBAN: BE73 1796 1180 2060

BIC: COBABEBX

Juridische verwijzingen

Copyright

De inhoud van deze webpagina is beschermd door het auteursrecht van

SA Bulex Services NV

Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

en de met haar verbonden ondernemingen. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden, merknamen en andere inhoud van deze webpagina vallen onder het auteursrecht en andere wetten op de intellectuele eigendom. Ze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op eender welke manier verwerkt worden. Als toestemming wordt verleend, moet op elke kopie van de inhoud van de Bulex-webpagina of een deel daarvan de volgende copyright-vermelding staan: „© jaar Bulex Services NV”. Alle rechten voorbehouden."

Merken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle op deze webpagina gebruikte bedrijfslogo’s, emblemen en productbenamingen beschermd door het merkenrecht. Ze zijn de intellectuele eigendom van Bulex Services NV of de met haar verbonden ondernemingen. Ieder ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het merkenrecht, het auteursrecht, andere industriële octrooirechten of het mededingingsrecht.

Hyperlinks

Deze webpagina kan hyperlinks naar webpagina’s van derden bevatten. Bulex draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina’s en maakt zich deze webpagina’s en de inhoud ervan niet eigen, aangezien Bulex de gelinkte informatie niet controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die ze bevatten. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting (ODR, Online Dispute Resolution) op een door haar beheerd online platform. Dit platform vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Ons e-mailadres is: instalxpert@bulex.be