Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een thermische zonnecollector?

Zonnecollectoren zijn onderdeel van een thermisch zonnesysteem dat zonnestraling omzet in bruikbare energie en worden op het dak gemonteerd. In tegenstelling tot zonnemodules van een fotovoltaïsch systeem dat elektriciteit opwekt, zetten zonnecollectoren zonne-energie om in warmte die wordt gebruikt voor verwarming, warm water of beide. Vaak wordt de warmte die door thermische zonne-energie wordt opgewekt, ook gebruikt als aanvulling op een ander verwarmingssysteem.

Zonnecollectoren zijn thermisch geïsoleerd en voorzien van een zonne-absorber die de zonne-energie overbrengt op een transportmateriaal dat vervolgens een reactie ondergaat en zo de warmte verhoogt. Een warmtewisselaar geeft de warmte af aan het verwarmings- of leidingwater, dat de radiatoren of watertappunten voedt of wordt opgeslagen in de opslagtank voor zonne-energie. De meest voorkomende soorten zonnecollectoren zijn vlakke plaat- of buiscollectoren, die gevuld zijn met een mengsel van water en antivries. De meer zeldzame luchtcollectoren werken met lucht als medium voor warmteoverdracht en hybride collectoren voorzien zowel thermische zonne-energiesystemen als fotovoltaïsche systemen tegelijkertijd van zonne-energie. Zonnecollectoren worden door de overheid gesubsidieerd als hernieuwbare energiebron, maar zij moeten voldoen aan de betreffende normen en dienovereenkomstig gecertificeerd zijn.

Terug naar overzicht