Zoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Ik heb een technische vraag

Uw installateur is het eerste aansprekingspunt voor technische vragen of problemen met uw verwarmingsinstallatie. Hij kent de installatie het beste en zal dan ook snel en accuraat kunnen helpen.

Contactgegevens

Uw installatie

vb: Thema CONDENS, Genia SET, ...
Een geldig serienummer bevat 28 karakters. Elk serienummer begint met “21” en eindigt met de letter “N” in hoofdletters en een cijfer. De overige karakters zijn ofwel cijfers ofwel het teken “<”. Vb: 21115200100025130001005654N5 of 211337311400<<<<2700006550N8

Uw technische vraag

Uw gegevens konden niet verstuurd worden omdat bepaalde verplichte velden ontbreken.