Zoeken

Geniet van 3 jaar garantie op onze condensatieketels

Registreer mijn Bulex toestel

Deelnemende toestellen:

 • Thema Condens (25/30 B, 30/35 B, 25/30 A, 30/35 A)
 • ThermoMaster (T 18/25, T 25/30, T 30/35, TAS 30)
 • IsoTwin Condens (25/30, 30/35)
 • Thema Condens (AS 12 A, AS 25 A, AS 30 B, FAS 45 A,)

Registreer uw Bulex toestel

Registreer uw Bulex condensatieketel en geniet van 3 jaar garantie!

Voorwaarden voor de actie ‘3 jaar garantie’

De 3 jaar garantie geldt alleen onder volgende voorwaarden:

 • Actie geldig van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2020
 • Geldig op de Bulex condensatieketels Thema Condens, ThermoMaster, IsoTwin Condens tot 45 kW (zie hierboven)
 • Geldig op toestellen die geïnstalleerd werden tussen 1 mei 2017 en 31 december 2020, waarvan de garantiekaart online geregistreerd werd of per post werd opgestuurd naar Bulex nv, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, binnen 14 dagen na de installatie.
 • De condensatieketel moet geplaatst worden door een installateur met een geldig BTW-nummer, onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Hij dient alle actuele normen en installatievoorschriften te respecteren.
 • De condensatieketel moet voorzien worden van een geldig installatiebewijs.
 • De condensatieketel moet onderhouden worden volgens de wettelijke bepalingen die bepaald zijn in onze installatievoorschriften. Deze worden u geleverd bij de installatie van uw condensatieketel. U moet kunnen aantonen dat het onderhoud op de verplichte tijden uitgevoerd werd, het is belangrijk om het bewijs hiervan nauwkeurig bij te houden. Het onderhoud maakt geen deel uit van de garantie.
 • Storing gemeld binnen de garantie dient betrekking te hebben op een Bulex condensatieketel
 • Na 2 jaar wettelijke garantie zijn deze uitsluitingen van toepassing:
  • Achterstallig onderhoud, nalatigheid, blikseminslag en overspanning
  • Aantasting en/of vervuiling vanuit de installatie zowel cv-zijdig als tapwaterzijdig
  • Schade veroorzaakt door pH-waarden van het cv-water < 3,5 of > 10.5
  • Verstoppingen of onvoldoende warmwaterafgifte die het gevolg zijn van waterhardheden boven de 15°F
  • Oneigenlijk gebruik
  • Schade veroorzaakt door bevriezing of bevriezingsverschijnselen
  • Stoot- of breukschade van onderdelen en/of mantel van buitenaf
  • Appendages in het afgiftesysteem, inclusief rookgasafvoer en luchttoevoer
  • Op de ketel aangesloten apparatuur
 • Als alle voorwaarden van de wettelijke waarborgbepalingen van 2 jaar zijn gerespecteerd.
 • Deze garantie laat de rechten van de consument krachtens art. 1649 bis e.v. van het burgerlijk wetboek onverlet.

Meer info over de garantie op Bulex toestellen.

Registreer uw Bulex toestel

Registreer uw Bulex condensatieketel en geniet van 3 jaar garantie!