Zoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Ombouw van aardgas naar propaan

Kan ik mijn condensatieketel ombouwen van aardgas naar propaan?

Genieten van een condensatieketel met hoog rendement en een lage CO2-uitstoot zonder aardgasaansluiting? Dat kan.

Ontdek hoe Bulex je daarbij kan helpen en kom alles te weten over de voorwaarden en verplichtingen.

Update

Vanaf 13/12/2021 stopt Bulex met het ter plaatse ombouwen van aardgasketels naar gebruik met propaangas. Lopende aanvragen en aanvragen voor ombouw die ons voor die datum bereiken, behandelen we wel nog.

In plaats daarvan lanceren we een uitgebreid assortiment propaangasketels. Contacteer je Bulex installateur voor meer info.

Waarom ombouwen?

In gebieden waar geen aansluiting op het aardgasnet beschikbaar is, kan propaan fungeren als alternatieve brandstof voor de ketel en centrale verwarming. Het propaangas wordt dan opgeslagen in gastanks of gasflessen, bovengronds of ondergronds.

Bulex biedt je 2 mogelijkheden om te komen tot een verwarmingsinstallatie op propaangas:

  1. Een Bulex aardgasketel ter plaatse laten ombouwen naar propaan
  2. Een reeds omgebouwd propaantoestel aankopen

Om de voor jou best geschikte optie te bepalen, neem je best contact op met je installateur of groothandel. Zij kunnen je de nodige info verschaffen op basis van jouw specifieke situatie.

Voorwaarden ombouw bestaand toestel

Vooraleer de ombouwprocedure te kunnen opstarten, moet voldaan worden aan enkele voorwaarden. Zo moet de propaaninstallatie opstartklaar zijn en voldoen aan de wettelijke normen. Meer info hieromtrent kan je terugvinden op www.cerga.be of verkrijgen via je installateur.

Om de voorbereiding van onze interventie tot ombouw te kunnen finaliseren, hebben wij minstens volgende documenten nodig - aangeleverd volgens norm NBN D 51-006.

Pijpleidingsattest

Een volledig ingevuld pijpleidingsattest voor de gehele propaangasinstallatie – inclusief opslagtank, afsluitkraan en alle aangesloten toestellen.

Bijkomend voor Wallonië

Naast het pijpleidingsattest, eveneens het controlerapport van de propaaninstallatie (tank en gasinstallatie) door een erkend controleorganisme (SECT) met een "conform"-advies met betrekking tot de voorschriften van het Waals besluit van 7 juli 2005.

Verloop van aanvraag tot uitvoering

Zorg voor een gepaste voorbereiding van de ombouwing door de nodige documenten te verzamelen volgens de norm NBN D 51-006 die voor jouw situatie van toepassing zijn.

Plaats jouw aanvraag voor ombouwing aan de hand van het webformulier hieronder.

Ons transformatieteam neemt contact met je op en ontvangt dan graag de nodige documenten om de interventie te kunnen inplannen.

  • Vervolledigen van het verwarmingsdossier door een controle op alle benodigde documenten. Gelieve alle documenten ter plaatse te voorzien op het moment van de interventie.
  • Jouw installateur zal vóór de interventie moeten zorgen dat de propaanopslagtank volledig is aangesloten tot aan het toestel en voorzien is van propaangas en dat de gaskraan is ontzegeld en geopend. Hij dient er eveneens op toe te zien dat de installatie onder druk staat en ontlucht is.
  • Onze Bulex technieker zorgt voor een correcte ombouw van de ketel. Nadien zal hij het toestel buiten werking stellen tot het keuringsrapport werd opgesteld door jouw installateur of keuringsorganisme.

Jouw installateur zal het toestel opstarten.

Aanvraag ombouw

Vraag de ombouw van je installatie aan via onderstaand formulier. Na ontvangst van je aanvraag, contacteren wij je snel om een afspraak in te plannen.

JA, ik wil graag mijn cv-ketel laten ombouwen door een erkende Bulex-technieker.

Mijn gegevens

(model, serienummer, installatiedatum, ...)

Gegevens van mijn propaan-installateur

Het formulier kon niet verzonden worden omdat bepaalde verplichte velden ontbreken.