Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een buffervat?

Buffervaten zijn geïsoleerde warmwatertanks die de efficiëntie en de levensduur maximaliseren van verwarmingssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energie. Verwarmingsketels die biobrandstoffen verbranden, thermische zonnesystemen en warmtepompen werken niet gelijkmatig zonder een buffervat, en ze slijten sneller doordat ze te vaak worden in- en uitgeschakeld. Te veel opgewekte warmte verdwijnt, en in periodes van grotere vraag is er vaak niet genoeg beschikbaar.

Buffervaten zijn aangesloten op het verwarmingssysteem en nemen overtollige warmte op in de vorm van verwarmd verwarmings- en/of gebruikswater, dat naar behoefte weer aan de radiatoren of de warmwatervoorziening kan worden afgegeven. Dit is van cruciaal belang voor thermische zonnesystemen, aangezien zij niet continu energie kunnen opwekken. Zelfs als de warmteopwekker alleen maar in de stand-by modus in slaapstand staat, hoeft hij dankzij een bufferopslagvat niet bij elke kleine vraag opnieuw in werking gesteld te worden. Op die manier zorgen buffervaten voor een maximale efficiëntie van het systeem. Ze kunnen ook worden gekoppeld aan meerdere warmteopwekkers, als je hernieuwbare energie alleen gebruikt als aanvulling op de hoofd-warmteopwekker. Een gecombineerd buffervat kan verwarming en warm leidingwater opslaan zonder al te veel plaats in te nemen.

Terug naar overzicht