Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Veelgestelde vragen

Warmtepompen

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt de warme lucht van buiten naar binnen via een koudemiddel. Het koudemiddel absorbeert de warmte en wordt bij lage temperatuur omgezet in gas.

De gasdamp die ontstaat wordt samengeperst in een compressor, de druk stijgt waardoor ook de temperatuur omhoog gaat. Het hete gas komt terecht in het verwarmingssysteem waar het zijn warmte afgeeft aan de omgeving. Hierdoor koelt het koudemiddel af en wordt het opnieuw vloeibaar, de druk uit de compressor wordt via een expansieventiel verlaagd en het koudemiddel kan opnieuw de omgevingswarmte opnemen.

Hoeveel lawaai maakt een warmtepomp?

In tegenstelling tot de allereerste warmtepompen zijn onze nieuwe modellen zeer stil, je kan hun geluid vergelijken met het geluid dat een diepvriezer maakt.

Wat zijn de voordelen van een lucht/water-warmtepomp?

  • Gebruikt energiebronnen die gratis aanwezig zijn in de natuur
  • Milieuvriendelijk: geen rookgassen
  • Kostenbesparend
  • 75% van de gebruikte energie wordt uit de omgeving gehaald, slechts 25% uit elektriciteit
  • Kan autonoom werken (stand alone) of gecombineerd worden met een ketel (hybride oplossing)
  • Nog kostenbesparender in combinatie met zonne-energie
  • Actieve koeling in de zomer
  • Beperkte kosten
  • Flexibele plaatsing, ook in de stad, omdat er geen extra ruimte voorzien moet worden

Wat betekent COP?

COP is de afkorting van Coëfficient Of Performance. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie van een warmtepomp. Dankzij de COP weten we hoeveel van de opgenomen energie uit de buitenlucht de warmtepomp omgezet heeft in nuttige energie.

 

COP = ( Energie uit de buitenlucht + elektrische energie) / elektrische energie. Vb. (80 + 20) / 20 = 5

Elektrische energie = verbruikte energie

Energie uit de buitenlucht = opgenomen energie uit de buitenlucht

 

Hoe hoger de COP-waarde, hoe beter de energieprestatie van de warmtepomp.

Wat is inverter technologie?

De GeniaAir van Bulex wordt via inverter gestuurd. De inverter techniek zorgt ervoor dat de warmtepomp modulerend werkt en dus uiterst snel reageert op elke verandering van het woon- en/of werkklimaat. Het systeem stemt de te leveren (koel-en/of verwarmings)capaciteit voortdurend af op de gewenste en gemeten binnen- en buitentemperatuur. Hierdoor ontstaat een ideaal binnenklimaat.

Wat is de levensduur van een warmtepomp?

Over het algemeen mag je stellen dat een warmtepomp tussen 15 à 20 jaar meegaat.

De levensduur van een warmtepomp hangt vooral af van de compressor en het aantal starts/stops van de warmtepomp. Voor warmtepompen (en compressoren) is het belangrijk dat er niet te veel start-stop cyclussen snel op elkaar volgen. Dit is ook de reden waarom een inverter gestuurde warmtepomp langer meegaat.

Daalt het rendement van een WP als het buiten zeer koud is?

Het rendement van een lucht/water-warmtepomp daalt bij koudere buitentemperaturen maar is desondanks op jaarbasis nog heel wat energiezuiniger dan een hoog-rendementsgasketel. Bovendien bedraagt de gemiddelde temperatuur in België 10 à 11°C waardoor je warmtepomp het grootste deel van het jaar met een beter rendement werkt.

De warmtepomp GeniaAir van Bulex blijft werken tot een temperatuur van –20°C.

Bij geothermische warmtepompen heeft de warmtebron een nagenoeg constante temperatuur en blijft het rendement zelfs tijdens een strenge winter zeer hoog.

Wat is de invloed op het EPB-peil van mijn woning?

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning, hetgeen oa. bepaald wordt door het isolatieniveau, de ventilatieverliezen, de compactheid alsook het energieverbruik van de geïnstalleerde toestellen.

Door de werking van een warmtepomp is het mogelijk om primaire energie, in dit geval nodig om de elektrische aandrijving van het toestel te verzekeren, om te zetten in veelvoud ervan en bruikbare warmte te genereren. De warmtepomp zal hierdoor een zeer gunstige invloed hebben op het primair energieverbruik van de woning en het E-peil drastisch verlagen.

Concreet kan er met een geothermische warmtepomp een E-peil verlaging tot 23 punten worden gerealiseerd. Met een lucht/water-warmtepomp tot 15 punten.

Voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag 2014 geldt er een maximaal E-60 peil.

PLAATSING

RUIMTE

AANSLUITING

HYBRIDE

VLOERVERWARMING

PLAATSING

Kan een warmtepomp overal geplaatst worden?

In principe kan je in elke woning een warmtepompinstallatie plaatsen. Wel moet er gekeken worden naar bepaalde aspecten zoals het warmteverlies van een woning, de bestaande installatie en die zijn aanvoertemperatuur, etc. Je neemt dus best contact op met een vakman die samen met jou bekijkt welke installatie het beste aan je behoeftes zal voldoen.

RUIMTE

Hoeveel ruimte neemt een warmtepomp in beslag?

De GeniaAir warmtepompen vereisen een elektrische voeding van 230V.

Voor een opstelling van een warmtepomp en een boiler dient er ongeveer een oppervlakte van 1m breed en 2m lang vrijgehouden te worden. Om een voorbeeld te geven, heb je voor ons kleinste model volgende oppervlakte nodig: breedte 98cm + 2x25cm = 1,48m, lengte 36cm + 60cm (voor het toestel) + 12cm (achter het toestel) = 1,08m.

Dit maakt de GeniaAir geschikt voor de modernisering van bestaande installaties omdat ze geen aanpassingen vragen en ook weinig plaats in beslag nemen.

AANSLUITING

Kan ik een warmtepomp aansluiten in mijn huidige verwarmingsinstallatie?

In principe wel, maar de bestaande verwarmingsinstallatie moet door een specialist gecontroleerd worden. Indien het praktisch onmogelijk is om warmte uit de aarde of het grondwater te halen, dien je te kiezen voor een lucht/water- of lucht/lucht-warmtepomp.

HYBRIDE

Wat is het verschil tussen een stand-alone en een hybride systeem?

Wanneer de GeniaAir als stand-alone oplossing wordt gebruikt, staat de warmtepomp volledig alleen in voor de verwarming van de woning. Wanneer je voor deze opstelling kiest, is het interessant te weten dat je hier geen ketel, gasaansluiting of rookgasafvoersysteem nodig hebt. Deze oplossing is vooral geschikt voor nieuwbouwwoningen of grote renovaties met een lage warmtebehoefte.

Men spreekt van een hybride-oplossing wanneer de warmtepomp gecombineerd wordt met een ketel en beiden worden gestuurd door een intelligente regeling zoals onze Examaster. De intelligente regeling zal in functie van de omstandigheden (de energiekost, vraag naar warmte en buitentemperatuur) beslissen welk systeem (ketel, warmtepomp of beiden) op dat moment het efficiëntst werkt. Dit systeem is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.

Voor sanitair warm water, kan de GeniaAir warmtepomp ook gecombineerd worden met een warmwaterboiler voor de voorziening in sanitair warm water. Wil je nog extra besparen? Dan kan de warmtepomp ook gecombineerd worden met onze zonneboiler HelioSet of onze warmtepompboiler MagnaAqua.

VLOERVERWARMING

Waarom wordt een warmtepomp bijna altijd gecombineerd met vloerverwarming?

Vloerverwarming biedt zeer veel comfort, omdat de ruimte gelijkmatig wordt verwarmd. Er is geen sprake van plaatselijke warmte zoals bij radiatoren. Hierdoor is het rendement van een warmtepomp ook hoger, omdat de aanvoertemperatuur bij vloerverwarming zeer laag is. Het is tevens ook mogelijk om de woning te koelen. Er is bovendien meer flexibiliteit bij de inrichting van de verschillende ruimtes en er is minder stofverplaatsing dan bij radiatoren.

Vloerverwarming kan bijna met alle soorten vloerbekleding gecombineerd worden, dus ook met parket. Enkel uitzonderlijk dikke parket en parket waarvan de breedte van de latten meer dan 14 cm bedraagt, zijn af te raden.

De functies van een warmtepomp

Kan een warmtepomp een gebouw verwarmen zonder bijverwarming?

Een warmtepompsysteem vereist geen bijverwarming op voorwaarde dat de warmtepomp, warmtebron en vloerverwarming correct gedimensioneerd worden. Aan de hand van een warmteverlies berekening kan Bulex altijd helpen om de juiste warmtepomp te dimensioneren.

Wat is het verschil tussen actieve en passieve koeling?

Wanneer men bij een lucht/water-warmtepomp spreekt over actieve koeling, wil dit zeggen dat de werking van de warmtepomp omgedraaid wordt. De warmtebron (de omgeving) wordt afgifte en de afgifte(omgeving) wordt bron.

Met passief bedoelt men dat er geen elektriciteit wordt gebruikt om de lucht te koelen.

Kan je een warmtepomp gebruiken voor het verwarmen van warm water?

Er bestaan verschillende manieren om sanitair warm water te verwarmen. Dit kan bijvoorbeeld met warmtepompen die beschikken over een ingebouwde boiler. Ook is het mogelijk om warmtepompen te combineren met externe warmwaterboilers. Daarnaast kunnen de boiler en de warmtepomp ook nog eens met zonne-energiepanelen gecombineerd worden waardoor er nog zuiniger warm water geproduceerd kan worden.

Het onderhoud van een warmtepomp

Een warmtepomp heeft erg lage onderhoudskosten. Bij een lucht/water- of lucht/lucht-warmtepomp zal je wel de discipline moeten opbrengen om regelmatig de buitenunit te ontdoen van stof en bladeren, zodat de aanzuiging gevrijwaard blijft.

Sinds 2009 moet het onderhoud van warmtepompen met koeltechniek uitgevoerd worden door gecertificeerde koeltechniekers, en elk jaar is een controle wettelijk verplicht. Overigens verplichten de meeste fabrikanten je om een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren, om van de garantie te kunnen genieten.

Nog geen antwoord gekregen op je vraag? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Warmtepompen geven recht op bepaalde premies

Op welke premie je precies recht hebt en wat de voorwaarden zijn, hangt af van de regio waar je woont.