Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is geothermische energie?

Met geothermische energie wordt de energie bedoeld die constant beschikbaar is in het deel van de aardkorst dat voor ons toegankelijk is. Geothermische energie is grotendeels afkomstig van het voortdurende verval van in de natuur voorkomende radioactieve stoffen in rotsen. De rest van de aardwarmte bestaat hoofdzakelijk uit restwarmte van de processen die 4,54 miljard jaar geleden plaatsvonden toen de aarde werd gevormd. Een zeer kleine hoeveelheid aardwarmte is de aarde binnengedrongen via neerslag of gesmolten water. Ongeacht waar ze vandaan komt, geothermische energie is altijd, overal en in elke hoeveelheid beschikbaar, en wordt gebruikt als energiebron in de verwarmingstechnologie.

Bij indirect gebruik worden geothermische centrales ingezet om de geothermische warmte om te zetten in elektriciteit. Bij geothermische warmtepompen, ook wel pekel/water-warmtepompen genoemd, wordt geothermische energie direct gebruikt voor verwarming, koeling of warm water. Geothermische warmtepompen werken in combinatie met geothermische sondes, waarvoor een vergunning vereist is, of oppervlaktecollectoren, geothermische korven of sleufcollectoren, waarvoor allemaal kennisgeving vereist is. De installatie van geothermische sondes is duur door de diepe graafwerkzaamheden, maar overheidssubsidies helpen bij het dekken van deze kosten. Warmtekrachtkoppeling (WKK) kan geothermische energie tegelijkertijd omzetten in elektriciteit en verwarming.

Terug naar overzicht