Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat zijn hernieuwbare energiebronnen?

Hernieuwbare energiebronnen zijn milieuvriendelijke, door de overheid gesteunde energiebronnen. Ze vernieuwen of zijn in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, windenergie, zonne-energie, geothermische energie en biobrandstof.

Waterkracht benut de kracht van stromend water en zet die om in elektriciteit in waterkrachtcentrales. Er worden turbines geplaatst op stromend water of in reservoirs, of de kracht van eb en vloed wordt benut. Windturbines gebruiken de wind om de rotor van de windturbine in beweging te zetten en zo elektriciteit op te wekken. Zonne-energie, of zonnestraling, wordt omgezet in elektriciteit door fotovoltaïsche systemen en in warmte door zonnethermische systemen. Geothermische energie onttrekt warmte aan de grond onder de vorstgrens of nog dieper via warmtepompen of geothermische energiecentrales en zet die om in elektriciteit en verwarming. Biomassa is alle niet-fossiele organische materiaal - plantaardig materiaal zoals hout of dierlijk materiaal zoals koemest. Om elektriciteit op te wekken, wordt biomassa verbrand in een condensatiecentrale en vervolgens wordt de druk van de stoom omgezet. Om biomassa voor verwarming te gebruiken, wordt deze verbrand in onder meer houtkachels, pelletkachels en eenheden voor warmtekrachtkoppeling.

Terug naar overzicht