Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een hoogrendementspomp?

Hoogrendementspompen zijn speciale, energiebesparende circulatiepompen. Zij passen hun vermogen aan jouw werkelijke behoeftes aan verwarming en warm leidingwater aan. Er zijn hoogrendementspompen beschikbaar voor verwarmingssystemen en warmwatercircuits, en voor thermische zonnesystemen.

In verwarmingssystemen transporteren hoogrendementspompen warm verwarmingswater van de warmtebron naar de warmteopslagtank of rechtstreeks naar de radiatoren. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt. Bij gebruik voor huishoudwater zorgen hoogrendementspompen ervoor dat de warmwatercirculatie is afgestemd op jouw behoeftes. In thermische zonne-energiesystemen transporteren pompen met hoog rendement de verwarmde zonnevloeistof van de zonnecollectoren naar de opslagtank en voeren de afgekoelde vloeistof terug naar de collectoren.

De energiebesparende hoogrendementspompen worden gewoonlijk aangedreven door een permanente magneetmotor en kunnen elektronisch worden geregeld. Zo verbruiken de hoogrendementspompen minder dan een kwart van de elektriciteit van normale eentrapswarmtepompen. Je bespaart dus op twee manieren: op energie en elektriciteitskosten. Moderne modellen beschikken vaak ook over slimme functies waarmee je de hoogrendementspompen met een app kunt bedienen. De diagnoseprogramma's die via de app kunnen worden uitgevoerd, maken het ook gemakkelijker om waterzijdige inregeling uit te voeren.

Terug naar overzicht