Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is de jaarlijkse prestatiefactor?

De jaarlijkse prestatiefactor is het getal dat je informatie geeft over de werkelijke energie-efficiëntie van warmtepompen. Er zijn twee waarden: de jaarlijkse prestatiefactor (APF - Annual Performance Factor) en de prestatiecoëfficiënt (COP - Coefficient of Performance).

De COP-waarde is enkel een waarde voor het theoretische gemiddelde vermogen van een warmtepomp. Daartoe wordt de verhouding tussen de gebruikte elektriciteit en de afgegeven warmteafgifte op een bepaald tijdstip in de berekening opgenomen. De jaarlijkse prestatiefactor wordt berekend over het gehele jaar en houdt rekening met andere belangrijke factoren dan de gebruikte elektriciteit en de opgewekte warmte-energie:

  • Type warmtebron
  • Temperatuurschommelingen
  • Locatie
  • Extra stroomverbruikers
  • Verwarmingsgedrag

Andere stroomverbruikers kunnen bijvoorbeeld ventilatoren in het warmtepompsysteem zijn. De jaarlijkse prestatiefactor is daarom veel nauwkeuriger en geeft de werkelijke efficiëntie van jouw warmtepomp aan.

Je hebt een zeer goede en dus door de overheid gesubsidieerde warmtepomp als de jaarlijkse prestatiefactor 4,5 bedraagt. Bij 4,5 heeft de warmtepomp één deel elektriciteit nodig om vier en een half deel warmte op te wekken.

Terug naar overzicht