Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een koelmiddel?

Koelmiddelen zijn vloeistoffen met een zeer laag kookpunt, waardoor zij al verdampen wanneer slechts een kleine hoeveelheid warmte wordt toegevoerd. Zij worden gebruikt in warmtepompen en in de koeltechniek.

Het koelmiddel, dat in gas verandert wanneer warmte wordt toegevoegd, wordt samengeperst in een compressor. Hierdoor stijgt de temperatuur van het koelgas tot de gewenste temperatuur is bereikt. Een warmtewisselaar geeft de warmte-energie vervolgens door aan het verwarmings- en leidingwater, dat via leidingen naar de radiatoren of naar de tappunten voor warm water wordt getransporteerd. Nadat de warmte aan het koelmiddel is onttrokken, keert het terug naar zijn vloeibare toestand, wordt het in een klep gedecomprimeerd en zo nog verder afgekoeld.

In het verleden werden CFK's gebruikt, synthetische koelmiddelen die de ozonlaag afbreken. CFK's zijn nu verboden en worden geleidelijk vervangen door natuurlijke koelmiddelen of koelmiddelen die de ozonlaag niet aantasten. Difluormethaan breekt de ozonlaag niet af, maar is wel een waterverontreinigende stof. Natuurlijke en milieuveilige koelmiddelen die de ozonlaag niet aantasten zijn bijvoorbeeld water, lucht, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en koolwaterstoffen zoals propaan of isobutaan.

Terug naar overzicht