Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is primaire energie?

Primaire energie staat voor alle in de natuur voorkomende energiebronnen in hun oorspronkelijke en onveranderde vorm. Dit omvat bijvoorbeeld alle hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, wind- en waterkracht, geothermische energie en biomassa, maar ook fossiele energiebronnen zoals steenkool en aardolie.

In het algemeen kunnen de ruwe vormen van primaire energie niet worden gebruikt zonder ze te bewerken. Steenkool wordt bijvoorbeeld gebruikt om cokes of briketten te maken voor verwarming. Aardolie wordt gebruikt om benzine of diesel te maken. De verwerkte primaire energie wordt secundaire energie genoemd. Dit is de energie die beschikbaar is aan het begin van het traject dat naar uw stopcontact, radiator, kraan of tank leidt. Sommige bewerkingen, zoals de omzetting van aardolie in benzine, resulteren in energieverlies, maar andere in energiewinst. Een voorbeeld hiervan is het drogen van hout alvorens het te verbranden. De energie in de vorm van brandstof, warmte, warm water of elektriciteit verliest gewoonlijk iets meer van zijn energie tijdens het transport en dit wordt bruikbare energie of energie voor eindgebruik genoemd.

Terug naar overzicht