Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een stookoven?

Zowel conventionele verwarmings- en warmwatersystemen als moderne systemen met condensatietechnologie of die aangedreven worden door hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, maken voor hun werking gebruik van een stookoven. Een stookoven, die zich gewoonlijk in een berging bevindt, kan ook worden gebruikt in combinatie met andere soorten energiesystemen die aangedreven worden door hernieuwbare energie. De gebruikte brandstoffen zijn stookolie, aardgas of vaste stoffen zoals houtpellets. De opgewekte warmte wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming en warmwatervoorziening.

Oudere eenvoudige stookovens hielden de warmte op een constante temperatuur en brachten die via een warmtewisselaar over op de voorziening voor verwarmings- of huishoudwater, dat via een leidingsysteem naar de radiatoren of de warmwatertappunten werd gevoerd. De rookgassen die bij de verbranding van de brandstoffen vrijkwamen, werden via een schoorsteen afgevoerd. Lage temperatuurovens, de nieuwere modellen, werkten op soortgelijke wijze, met dit verschil dat zij de temperatuur verlaagden wanneer geen energie nodig was. Condenserende stookovens voldoen aan de huidige wettelijke norm, zijn ontworpen als lage temperatuurketels, maar gebruiken bovendien de condensatiewarmte die het rookgas bevat. Dit maakt ze energie-effici├źnter en verlaagt de verwarmingskosten.

Terug naar overzicht