Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is thermische zonne-energie?

Thermische zonne-energie zet zonnestraling om in bruikbare warmte, die vervolgens kan worden gebruikt door de verwarmings- en warmwatersystemen. Net als bij fotovoltaïsche systemen, waarbij zonnecellen de energie van de zon omzetten in elektriciteit, geldt hier hetzelfde principe: als je een soort opslagsysteem hebt, heb je ook warmte op dagen dat de zon niet schijnt en 's nachts. Zonder opslag kan je de warmte alleen gebruiken wanneer ze wordt opgewekt.

Een thermisch zonnesysteem bestaat uit een rij buisvormige zonnecollectoren die op het dak zijn gemonteerd en met zonnevloeistof zijn gevuld. Hoe groter het collectoroppervlak, hoe meer warmte er wordt opgewekt. De zonnevloeistof warmt op als gevolg van de zonnestraling en geeft de thermische energie via een warmtewisselaar door aan het systeem, dat vervolgens warm water of verwarming levert. Na het afgeven van de warmte wordt de afgekoelde zonnevloeistof door middel van een elektrische stroom naar de zonnecollectoren teruggepompt en kan dan weer worden opgewarmd. In de zomer heb je aan thermische zonne-energie vaak genoeg, maar in de winter dien je ze alleen te gebruiken in combinatie met een ander verwarmingssysteem en een waterverwarmer.

Terug naar overzicht