Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een warmtewisselaar?

Een warmtewisselaar is een toestel dat energie van de éne stof op de andere overbrengt - met andere woorden, warmte uitwisselt. De energiebronnen zijn, onder andere, zonnecollectoren, verwarmingsketels en stookovens of warmtepompen. Energie-ontvangers zijn warmwater-, verwarmings- en zelfs koelcircuits. Dit betekent dat, in de zonnecollector, de warmtewisselaar de warmte van de verwarmde zonnevloeistof overdraagt aan het water voor de verwarming of warm huishoudwater. In een tankloze waterverwarmer brengt de warmtewisselaar de energie van de vlam over op het huishoudwater. De bron en het ontvangende medium zijn gescheiden door een warmte-doorlatende scheidingswand, waardoor de thermische energie gasvormig is en de ontvangende zijde vloeibaar.

In verwarmingssystemen met moderne condensatietechnologie verhogen warmtewisselaars hun efficiëntie aanzienlijk door warmte terug te winnen. Condensatieketels vangen de tijdens het verbrandingsproces ontstane rookgassen op en laten de daarin aanwezige waterdamp condenseren. De aldus opgewekte warmte wordt vervolgens via warmtewisselaars teruggevoerd naar het verwarmingscircuit. Zonder warmtewisselaars zou deze waardevolle energie verloren gaan. Voor een dergelijk zuinig en milieuvriendelijk gebruik van hulpbronnen bestaan er ook aantrekkelijke overheidssubsidies.

Terug naar overzicht