Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een water/water-warmtepomp?

De water/water-warmtepomp is één van de meest doeltreffende en milieuvriendelijke verwarmingssystemen die beschikbaar zijn en neemt niet meer ruimte in huis in dan een gecombineerde verwarmings- en koeleenheid. De hernieuwbare energie die water/water-warmtepompen gebruiken voor verwarming en warm leidingwater of voor koeling in de zomer, is grondwaterwarmte.

Het grondwater wordt met een elektrisch aangedreven pomp naar een warmtewisselaar getransporteerd, die de warmte overdraagt aan het koelmiddel dat in het systeem circuleert. Het koelmiddel verdampt, wordt samengeperst en via een warmtewisselaar overgebracht naar warmteopslagtanks voor verwarming en warm huishoudwater. Een klep decomprimeert het afgekoelde koelmiddel en maakt het vloeibaar, zodat het weer kan worden gebruikt.

Voordat je een water/water-warmtepomp aanschaft, moet je vergunningen aanvragen omdat er op jouw perceel twee putten moeten worden geboord: een aanzuigput voor het oppompen van grondwater en een absorptieput voor het aftappen van het afgekoelde water. Vanwege het bronwerk zijn water/water-warmtepompen duur in aanschaf, maar ze worden door de overheid gesubsidieerd. De elektriciteit die nodig is om de pomp te laten werken, kan worden opgewekt met een fotovoltaïsch systeem, dat ook nog eens wordt gesubsidieerd.

Terug naar overzicht