Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat wordt bedoeld met waterzijdige inregeling?

Waterzijdige inregeling is een proces waarbij het verwarmingswater optimaal wordt verdeeld binnen het verwarmingssysteem. Hiervoor zijn echter berekeningen door deskundigen nodig op basis van gegevens over de warmtebehoefte van de kamers, het aantal personen in het huishouden en andere variabelen. Op basis van de resultaten van de analyse worden alle radiatoren in het systeem via waterzijdige inregeling zo afgesteld dat het debiet van verwarmingswater precies overeenkomt met de specifieke eisen. Hiervoor worden technieken zoals debietbegrenzing gebruikt.

De uitvoering van een waterzijdige inregeling door deskundigen kost geld, maar bespaart op lange termijn tot 15% van de verbruikte energie en wordt daarom ook door de overheid gesubsidieerd. Een voorgaande waterzijdige inregeling is vaak een voorwaarde voor het verkrijgen van verdere overheidssubsidies voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Ongeacht de beschikbare subsidies, kan je zien of je een waterzijdige inregeling moet uitvoeren als een radiator die dicht bij het verwarmingssysteem is geplaatst heter wordt dan andere die verder weg zijn geplaatst.

Terug naar overzicht