Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is zonne-energie?

De elektriciteit die door fotovoltaïsche systemen wordt opgewekt, wordt ook wel zonne-energie genoemd. Zonne-energie, waarbij de zonnestralen als energiebron worden gebruikt, is volledig milieuvriendelijk en behoort tot de door de overheid gesubsidieerde hernieuwbare energiebronnen, wat betekent dat je subsidies kan krijgen voor alle onderdelen van het systeem.

Zonne-energiesystemen bestaan uit meerdere fotovoltaïsche modules, die zijn samengesteld uit zonnecellen die met elkaar zijn verbonden. De zonnecellen zelf zijn gemaakt van meerlagig silicium, waarvan de bovenste laag positief en negatief geladen atomen heeft die reageren op zonnestraling en dan tussen de lagen migreren. De resulterende elektriciteit is gelijkstroom, die door een omvormer wordt omgezet in wisselstroom voor huishoudelijk gebruik.

Zonne-energiesystemen zonder energieopslag kunnen alleen elektriciteit opwekken wanneer de zon schijnt. Dit betekent dat je de elektriciteit onmiddellijk zelf kan verbruiken en het overschot aan stroom aan het openbare net kan leveren. Als je een opslagsysteem voor zonne-energie hebt, kan je de opgewekte elektriciteit ook gebruiken wanneer je die op een later tijdstip nodig hebt. Zonne-energie maakt je minder afhankelijk van stroomleveranciers en je kan er bijvoorbeeld de benodigde elektriciteit voor jouw warmtepomp of zonneboiler op milieuvriendelijke wijze mee voorzien en zo geld besparen.

Terug naar overzicht