Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een zonne-energiesysteem of een zonne-energiecentrale?

"Zonnesysteem" is een andere term voor een zonne-energie-installatie. Een zonne-energiesysteem zet zonnestraling om in bruikbare energie. Zonnesystemen zijn er in de vorm van fotovoltaïsche systemen voor de opwekking van elektriciteit en in de vorm van thermische zonnesystemen voor de opwekking van warmte. Alle zonne-energiesystemen worden geclassificeerd als hernieuwbare energiebronnen en worden daarom door de overheid gesubsidieerd.

Fotovoltaïsche systemen bestaan uit zonnepanelen met zonnecellen op het dak die zonne-energie opvangen. De siliciumatomen in de zonnecellen migreren door de cellagen om gelijkstroom op te wekken, die door de omvormer wordt omgezet in bruikbare wisselstroom.

Thermische zonne-energietechnologie is een systeem waarbij zonnecollectoren gevuld met zonnevloeistof op het dak de energie van de zon opvangen. De zonnevloeistof wordt verdampt door de warmte van de zon. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt door middel van warmtewisselaars aan het verwarmingssysteem of de warmwatervoorziening toegevoerd.

Er is meestal onvoldoende zonnestraling, vooral in de wintermaanden, en daarom worden zonne-energiesystemen vaak gebruikt als aanvullende verwarmingsbron of als bron van elektriciteit. In combinatie met conventionele systemen of andere hernieuwbare energiebronnen, zoals warmtepompen of ketels voor hout, pellets of biomassa, kan je het hele jaar door bijna volledig onafhankelijk zijn van energieleveranciers.

Terug naar overzicht