Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een zonnepomp?

Zonnepompen zijn door elektriciteit aangedreven circulatiepompen met een motor en schoepenrad die speciaal zijn ontworpen voor zonnetechnologie en deel uitmaken van thermische zonnesystemen. Aangezien een zonnepomp deel uitmaakt van een hernieuwbaar energiesysteem, komt zij in aanmerking voor overheidssubsidies.

Zonnepompen zorgen ervoor dat de verwarmde vloeistof van de zonnecollector in de opslagtank voor zonne-energie terechtkomt en de afgekoelde vloeistof wordt teruggevoerd. Moderne zonnepompen werken ook met vermogensniveaus die zijn afgestemd op jouw verwarmingsbehoeften. Voor verwarming wordt de zonnepomp automatisch door een zonneregelaar in de stand-by-modus gezet wanneer er weinig vraag is en de opslagtank voor zonne-energie vol is. Pas als je meer warmte nodig hebt en de zonneregelaar merkt dat de zonnevloeistof in de collector warmer is dan in de opslagtank, zal de pomp weer worden ingeschakeld. Zonnepompen voor de productie van warm water worden echter voortdurend gebruikt, omdat de continue circulatie er niet alleen voor zorgt dat er altijd onmiddellijk warm water beschikbaar is, maar ook de vorming van legionella voorkomt. Meerdere zonnepompen kunnen ook in combinatie worden gebruikt voor grotere zonnethermische systemen om de pompcapaciteit te verhogen.

Terug naar overzicht