Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een condensatieketel?

In een condensatieketel wordt het water verwarmd door de verbrandingswarmte, net als bij niet-condenserende ketels. De vrijkomende rookgassen worden normaal door de schoorsteen afgevoerd, waardoor de energie in de rookgassen verloren gaat. Met de condensatietechnologie worden deze gassen, die voor een groot deel uit hete waterdamp bestaan, wel benut. De warmte-energie wordt uit de rookgassen gewonnen en aan het verwarmingscircuit afgegeven.

Om de energie uit de waterdamp te halen, moet deze condenseren. Dat gebeurt bij een temperatuur die lager is dan 56°C (in een oude ketel kan de temperatuur van de rookgassen oplopen tot 250°). De condensatieketel koelt de stoom via een speciaal ontworpen warmtewisselaar. De gewonnen energie wordt gebruikt om het koude verwarmingswater voor te verwarmen. Het warme water stroomt vervolgens door de warmtewisselaar, waar het verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Tijdens dit proces ontstaat een kleine hoeveelheid condensatiewater dat moet worden afgevoerd. De zuurtegraad van het afvalwater mag zonder verdere neutralisatie via het normale rioleringssysteem worden weggeleid.