Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is een fotovoltaïsch systeem?

Met fotovoltaïsche systemen kan je elektriciteit opwekken uit zonnestralen. De elektriciteit die wordt opgewekt door fotovoltaïsche systemen zonder opslagmogelijkheid moet onmiddellijk worden verbruikt en is 's nachts of op bewolkte dagen niet beschikbaar. De ongebruikte elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd en vergoed aan een paar cent per kilowattuur. Fotovoltaïsche systemen met energieopslag zorgen voor een efficiënter gebruik, omdat elektriciteit altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is, en niet alleen wanneer de zon schijnt. In combinatie met andere hernieuwbare energiebronnen voor verwarming bent u vrijwel geheel zelfvoorzienend van energieleveranciers.

Fotovoltaïsche systemen bestaan uit meerdere fotovoltaïsche modules, die zijn opgebouwd uit meerdere met elkaar verbonden silicium zonnecellen. Zonnestraling brengt positief en negatief geladen atomen in de toplaag van silicium in beweging, waardoor energie in de vorm van gelijkstroom wordt opgewekt. Om bruikbare wisselstroom voor de woning op te wekken, loopt de gelijkstroom door een omvormer, die op een beschermde plaats is opgesteld. Vraag vóór de aankoop overheidssubsidies aan voor fotovoltaïsche systemen.

Terug naar overzicht