Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat zijn fotovoltaïsche cellen?

Wanneer zonne-energie rechtstreeks in elektrische energie wordt omgezet, spreekt men van fotovoltaïsche energie. Een fotovoltaïsche module bestaat uit verschillende met elkaar verbonden zonnecellen. De afzonderlijke zonnecellen zijn gemaakt van metalloïde silicium, en de laag waarin dit silicium zich bevindt bevat positief en negatief geladen atomen die reageren op zonlicht. De atomen bewegen van de ene laag naar de andere, en het is deze beweging die elektriciteit opwekt in de vorm van gelijkstroom. Aangezien onze stopcontacten echter wisselstroom leveren in plaats van gelijkstroom, is een apparaat nodig dat een omvormer wordt genoemd. Omvormers zetten gelijkstroom om in bruikbare elektriciteit voor huishoudelijk gebruik.

Je kan de elektriciteit dan rechtstreeks gebruiken en het overschot aan opgewekte elektriciteit dat je niet zelf gebruikt, aan het openbare net leveren, waarvoor je een kleine vergoeding ontvangt. Het is echter voordeliger als je een systeem voor de opslag van elektriciteit aanschaft en de overtollige elektriciteit op een later tijdstip zelf verbruikt. Dit maakt je nog meer energieonafhankelijk en bespaart je veel geld. Er bestaan overheidssubsidies voor fotovoltaïsche systemen, maar die moet je beslist voordat je tot aanschaf overgaat, aanvragen.

Terug naar overzicht