Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat is warmteterugwinning?

Warmteterugwinning, afgekort als HR (Heat Recovery), is een techniek om de doorgaans ongebruikte restenergie die zich in gebruikte kamerlucht, rookgassen of afvalwater bevindt, te gebruiken voor de verwarming en het warm huishoudwater.

Het verbetert de efficiëntie van jouw verwarmingssysteem of verwarmingsketel aanzienlijk en vermindert je energiekosten tot 50%. Aangezien warmteterugwinning bespaart op hulpbronnen en de CO2-uitstoot vermindert, wordt het via overheidssubsidies aangemoedigd. In nieuwe gebouwen zijn ventilatiesystemen met warmteterugwinning standaard, aangezien de nieuwe gebouwschil geen natuurlijke luchtverversing toelaat.

Eén type systeem voor warmteterugwinnings maakt gebruik van gescheiden circuits waarin de warmte van het medium voor gebruikte warmteoverdracht door middel van een warmtewisselaar wordt overgedragen op het medium voor verse warmteoverdracht. Een ander systeem is de minder hygiënische warmteterugwinning, waarbij de warmte van het gebruikte medium voor warmteoverdracht gewoon in dat van het verse vloeit. Tenslotte is er de warmteterugwinning met behulp van warmtepompen, waarbij de warmte van het medium voor verbruikte warmteoverdracht in de compressor wordt samengeperst en zo wordt verhoogd. Terugwinning van warmte door middel van condensatieketeltechnologie heeft een bijzondere status.

Terug naar overzicht