Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Hoe werkt een warmtepomp?

Je kan een warmtepomp het best vergelijken met een omgekeerde koelkast: de warmtepomp haalt de warme lucht van buiten naar binnen via een koudemiddel. Het koudemiddel absorbeert de warmte en wordt bij lage temperatuur omgezet in gas.

De gasdamp die ontstaat wordt samengeperst in een compressor, de druk stijgt waardoor ook de temperatuur omhoog gaat. Het hete gas komt terecht in het verwarmingssysteem waar het zijn warmte afgeeft aan de omgeving. Hierdoor koelt het koudemiddel af en wordt het opnieuw vloeibaar, de druk uit de compressor wordt via een expansieventiel verlaagt en het koudemiddel kan opnieuw de omgevingswarmte opnemen.