Zoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Wat betekent COP

COP is de afkorting van Coëfficient Of Performance. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie van een warmtepomp. Dankzij de COP weten we hoeveel van de opgenomen energie uit de buitenlucht de warmtepomp omgezet heeft in nuttige energie.

COP = ( Energie uit de buitenlucht + elektrische energie) / elektrische energie. Vb. (80 + 20)/ 20 = 5

Elektrische energie = verbruikte energie

Energie uit de buitenlucht = opgenomen energie uit de buitenlucht

Hoe hoger de COP-waarde, hoe beter de energieprestatie van uw warmtepomp is.