Premies

Enerzijds kent de overheid premies toe, anderzijds kan u vaak ook genieten van een premie vanuit de netbeheerders. Daarnaast kunnen de subsidies en premies verschillen per gemeente en kunt u in sommige gemeenten een energielening aangaan voor energiebesparende maatregelen. Voor meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met het gemeentehuis of kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

Het plaatsen van een condensatieketel valt vaak onder de renovatiepremie. Let wel, u moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van deze premie(s). Meer informatie vindt u op volgende websites:

Voor de gewestelijke premies kan u volgende sites raadplegen:

Premies Vlaanderen:

Premies Brussel: www.ibgebim.be

Premies Wallonië: www.energie.wallonie.be

Netwerkbeheerders (AGEM, EANDIS,IMEA, INFRAX en GHA):